1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. Ε.Π. ΕΥΔΑΠ ΟΡΘΗ ΠΡΟΜΕΤΩΠΙΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο