1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας /Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών στο πλαίσιο του έργου LIFE19/GIE/GR/001127

πρόσκληση

Μετάβαση στο περιεχόμενο