1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Πρόσκληση για την υποβολή...

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων φορέων για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την πιστοποίηση υποψήφιων χειριστών θηρευτικών ιεράκων, στο πλαίσιο της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/89961/2915/2021 ΚΥΑ21 (ΦΕΚ 4574 Β/2-10-2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ 19

Μετάβαση στο περιεχόμενο