1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Πρόσκληση σε διαδικτυακό συνέδριο...

Πρόσκληση σε διαδικτυακό συνέδριο με θέμα “Βρείτε το δικό σας πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για το περιβάλλον στην Ελλάδα – Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες για την Κυκλική Οικονομία” – Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, 11:00-13:00

Εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συνεργασία με τις Ελληνικές Αρχές, έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε σε διαδικτυακό συνέδριο με θέμα “Βρείτε το δικό σας πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για το περιβάλλον στην  Ελλάδα – Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες για την Κυκλική Οικονομία“.

Στόχος του συνεδρίου είναι να ενημερώσει την Βιομηχανία, τις Περιφερειακές Αρχές, τους Δήμους, τον ακαδημαϊκό κι ερευνητικό κόσμο, τις ΜμΕ, την Κοινωνία των Πολιτών (οργανώσεις καταναλωτών, κοινωνικές επιχειρήσεις, κ.ά.), καθώς κι οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο φορέα, σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης και υποστήριξης της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος κι ειδικότερα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που αφορούν στην Κυκλική Οικονομία.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στο Πρόγραμμα LIFE, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε εδώ: Find your EU Funding Programme for the Environment, Greece – Financing opportunities for the Circular Economy

O σύνδεσμος για την εγγραφή βρίσκεται εδώ: Webinar Registration – Zoom

Επισυνάπτεται η ημερήσια διάταξη του συνεδρίου.

Agenda – Conference

Μετάβαση στο περιεχόμενο