1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς νομικού...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς νομικού συμβούλου για την ανάθεση του έργου «Γνωμοδότηση, ανάλυση και προτάσεις για την χρήση drones, δορυφορικών εικόνων και στοιχείων επιθεωρήσεων στην πάταξη του περιβαλλοντικού εγκλήματος σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και την κείμενη νομοθεσία», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόληψη περιβαλλοντικού εγκλήματος με ‘Έξυπνες’ επιθεωρήσεις – Prevent of Waste Crime by Intelligence Based InspecTions» (LIFE PROWHIBIT – LIFE18/GIE/GR/000899)

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο