1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Πρόσκληση υποβολής προσφορών για...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφιτών, μελανιών και χαρτιού σε ρολό, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 6 παρ. 10 ν. 4412/2016, προς κάλυψη άμεσων και κατεπειγουσών λειτουργικών αναγκών υπηρεσιών του ΥΠΕΝ για το οικονομικό έτος 2022.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Μετάβαση στο περιεχόμενο