1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Πρόσκληση υποβολής προσφορών με...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) / CPV: 39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο