1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση, μέσω Καταλόγου Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, του έργου: «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών για την Δόμηση της Τράπεζας Πληροφοριών Δασικής Γης», υποέργο 4, της πράξης «Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δικαιούχου: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας / Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων» με κωδικό MIS5069223

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Μετάβαση στο περιεχόμενο