1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Σε δημόσια διαβούλευση η...

Σε δημόσια διαβούλευση η Στρατηγική για την ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (Ε.Υ.ΓΕ.Π.)

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα, 26 Οκτωβρίου 2020, η Στρατηγική για την ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (Ε.Υ.ΓΕ.Π.). Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 20 Νοεμβρίου 2020 στις 15.00.

Η Στρατηγική για την ανάπτυξη της Ε.Υ.ΓΕ.Π. αφορά στη δημιουργία ενός πλήρως λειτουργικού και παραγωγικού συστήματος διάθεσης γεωχωρικών πληροφοριών προς το σύνολο της δημόσιας διοίκησης, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, στον ιδιωτικό τομέα και στους πολίτες.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ο υπεύθυνος φορέας για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (Οδηγία INSPIRE – Infrastructure for Spatial Information in Europe), καθώς και για τη χάραξη και την υλοποίηση της πολιτικής για τη διάθεση των γεωχωρικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Ν. 3882/2010 ( Α’ 166) και το ΠΔ 132/30-10-2017 (Α’ 160).

Η πληροφορία της γεωγραφικής θέσης δραστηριοτήτων και φαινομένων, η οποία και αναφέρεται ως γεωχωρική πληροφορία, αξιοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα για την κατανόηση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή, για τη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας, υποστηρίζοντας έτσι τους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Η χρήση των γεωχωρικών πληροφοριών, μέσω μιας σύγχρονης Εθνικής Υποδομής, είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη των κρατικών λειτουργιών, όπως η διαχείριση των πόρων, η παροχή υπηρεσιών στον πολίτη, η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, τα γεωχωρικά δεδομένα χρησιμοποιούνται από ιδιώτες, επενδυτές και επιχειρήσεις για τη διαχείριση παγίων, την εκτίμηση ρίσκου και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών αποτελεί ένα κεντρικό σύστημα μέσω του οποίου είναι δυνατή η άμεση πρόσβαση στο σύνολο της διαθέσιμης γεωπληροφορίας μιας χώρας και για το σύνολο της επικράτειάς της μέσω του διαδικτύου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε σχετικά: «Η Στρατηγική για την ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ενός σύγχρονου κράτους, όπως η διαχείριση των φυσικών πόρων, η χωροθέτηση δραστηριοτήτων, η προστασία του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Με τη Στρατηγική, που τίθεται σε διαβούλευση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Εθνικής Ψηφιακής Πολιτικής, δημιουργείται μια δεξαμενή ποιοτικών και αξιόπιστων γεωχωρικών πληροφοριών, ψηφιακά διαθέσιμων στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης, στους πολίτες και τις επιχειρήσεις».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δημήτρης Οικονόμου δήλωσε: «Η Στρατηγική για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών θεμελιώνει ένα πλαίσιο συνεργασίας και συνεργειών σε θεσμικό, διοικητικό και τεχνολογικό επίπεδο, μεταξύ των Δημόσιων Υπηρεσιών που παράγουν γεωχωρικά δεδομένα. Η συνεχής βελτίωση κι επικαιροποίηση αυτών των δεδομένων παρέχει σε δημόσιες αρχές και επιχειρήσεις τα μέσα για την ανάπτυξη εφαρμογών προστιθέμενης αξίας, αλλάζοντας το τοπίο στη λήψη αποφάσεων».

Η διάθεση των δεδομένων μέσω της Εθνικής Γεωπύλης θα συμβάλλει στη σημαντική μείωση του κόστους του Δημόσιου τομέα για παραγωγή γεωχωρικών δεδομένων, εφόσον αυτά παράγονται μία φορά, με ενιαίες προδιαγραφές, συντηρούνται, ενημερώνονται από ένα φορέα και επαναχρησιμοποιούνται. Αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο σε περιόδους έκτακτων περιστατικών, αλλά και επιχειρήσεων διάσωσης, καθώς τα δεδομένα θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμα χωρίς την ανάγκη να υποστούν οποιονδήποτε μετασχηματισμό.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί το σύνολο των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που παράγουν ή διαχειρίζονται γεωχωρικά δεδομένα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και κάθε ενδιαφερόμενο, να συμμετέχουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση που βρίσκεται στον σύνδεσμο http://www.opengov.gr/minenv/?p=11224.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο