1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ 1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ 1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ CONSULTATION FORUM «Προώθηση Οικονομικών Εργαλείων για την Ευθύνη στο Περιβάλλον»

 

LIFE PROmote Financial Instruments for Liability on Environment- LIFE PROFILE

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ 1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ CONSULTATION FORUM

«Προώθηση Οικονομικών Εργαλείων για την Ευθύνη στο Περιβάλλον»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 16 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων στο κτίριο του ΥΠΕΝ, Μεσογείων 119, εξειδικευμένο σεμινάριο, που διοργανώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με θέμα «Προώθηση Οικονομικών Εργαλείων για την Ευθύνη στο Περιβάλλον»

Το εν λόγω Σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων επικοινωνίας του προγράμματος «LIFE PROmote Financial Instruments for Liability on Environment- LIFE PROFILE» που ανέλαβε, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση, ένας από τους Εταίρους, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με φορέα υλοποίησης την Εθελοντική Οργάνωση ECOCITY, ως έχουσα ιδιαίτερη εμπειρία στο αντικείμενο του προγράμματος και σε δράσεις  ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η 1η συνάντηση του Consultation Forum, το οποίο προβλέπεται από το πρόγραμμα και θα  συμμετέχει σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος με συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Το Σεμινάριο χαιρέτισαν ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς, ο Βουλευτής της ΝΔ και Μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, κ. Ιωάννης Μελλάς και η κυρία Αθανασία Λαζάρου-Δήμα, Γενική Δ/ντρια Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ.

Ειδικότερα ο κ. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε τη σημασία  των προγραμμάτων LIFE για την καινοτομία και την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και του ως άνω προγράμματος που υποβλήθηκε από το ΥΠΕΝ/ Συντονιστικό Γραφείο Αποκατάστασης Περιβαλλοντικής Ζημιάς (συντονιστής δικαιούχος) στο  πρόγραμμα LIFE Environmental Governance and Information. Ανέφερε ότι το έργο αφορά στην ανάδειξη των βέλτιστων εργαλείων για τη βελτίωση των προβλέψεων χρηματοοικονομικής ασφάλειας και κάλυψης του περιβαλλοντικού κινδύνου για τις δραστηριότητες της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (ELD). Τόνισε ότι μέσω του προγράμματος με επιστημονική προσέγγιση και τα κατάλληλα εργαλεία θα βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν τον περιβαλλοντικό κίνδυνο τους και να εφαρμόσουν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ο Βουλευτής, κύριος Μελάς μετέφερε τον χαιρετισμό της Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος,  κυρίας Διονυσίας Αυγερινοπούλου, η οποία εκτάκτως αναχώρησε για το εξωτερικό, δηλώνοντας ταυτόχρονα την αμέριστη στήριξη της αρμόδια Επιτροπής στους σκοπούς του προγράμματος το οποίο συναρτάται με σειρά αντικειμένων που απασχολούν την Επιτροπή. Ανέφερε την σημασία της εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνω πληρώνει»  και ανέφερε ότι θα πρέπει να γίνει ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα LIFE PROFILE στην Επιτροπή, προσκαλώντας τους αρμόδιους φορείς σε μια ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής.

Η κα Αθανασία Λαζάρου, Γενική Διευθύντρια Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ, αναφέρθηκε στους στόχους του προγράμματος  του LIFE PROFILE όπως είναι η βελτίωση των μεθόδων της αποκατάστασης, η ανάπτυξη μεθόδου για την ανάλυση επικινδυνότητας, η εφαρμογή της χρηματοοικονομικής ασφάλειας για την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών, η ανάπτυξη  εθνικού σχεδίου για την αποτελεσματική εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης, η ενημέρωση των υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης με αρμοδιότητα την εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης καθώς και των εμπλεκομένων φορέων και του κοινού.  Στο πλαίσιο της ενημέρωσης εντάσσεται και το σεμινάριο που αποτελεί το πρώτο μιας σειράς εξειδικευμένων μονοήμερων σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε μία από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας σε συνεργασία με τους συνδικαιούχους που  είναι το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού- Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Γρύφων Περιβαλλοντική Συμβουλευτική ΕΕ και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Η κα Πουλή, προϊσταμένη του αρμόδιου ΣΥΓΑΠΕΖ του ΥΠΕΝ και από τους συνδικαιούχους του προγράμματος παρουσιάστηκαν οι επιμέρους στόχοι και τα παραδοτέα όλων των φάσεων του προγράμματος που είναι κύρια η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης και εκτίμησης του περιβαλλοντικού κινδύνου, με βάση το οποίο θα παραχθούν ή θα αναπτυχθούν περαιτέρω τα αναγκαία μέσα χρηματοοικονομικής ασφάλειας με στόχο αφενός την αποτροπή πρόκλησης περιβαλλοντικών ζημιών και αφετέρου την υλοποίηση των κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης.

Τη σημασία και το περιεχόμενο της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη και την αξία της προβλεπόμενης χρηματοοικονομικής ασφάλειας υπογράμμισαν οι εκπρόσωποι της Ecocity, Γιώργος Κωνσταντινόπουλος και Μαργαρίτα Καραβασίλη η οποία ειδικότερα συνέδεσε την περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων με τις σύγχρονες προκλήσεις που απορρέουν από την τήρηση και εφαρμογή των κριτηρίων ESG (Environment, Social, Governance) και αυτών της Βιώσιμης Χρηματοδότησης και της Ταξινομίας της ΕΕ.

Κατά τη συζήτηση που αναπτύχθηκε υπό τον συντονισμό του δημοσιογράφου Αργύρη Δεμερτζή με εκπροσώπους των κατεξοχήν αρμόδιων φορέων της βιομηχανίας (ΣΕΒ), του ΕΒΕΑ, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών,  της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, του Πράσινου Ταμείου, του πρώην Προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Συνηγόρου του Πολίτη, της Εισαγγελέως Περιβάλλοντος, της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000, της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταρείας, του Ecocity, και του ΥΠΕΝ, αναπτύχθηκαν οι απόψεις όλων οι οποίες συγκλίνανε στην αξία της επίτευξης πρόληψης της περιβαλλοντικής ζημιάς μέσω της βελτίωσης της συμμόρφωσης των εν δυνάμει ρυπαντών στα αναγκαία μέτρα που τους επιβάλλονται ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της ζημιάς άρα και του κόστους για την αποκατάσταση αυτής. Η όλη προσπάθεια και οι στόχοι του προγράμματος βρήκαν απολύτως σύμφωνους τους εκπροσώπους του ΣΕΒ και του ΕΒΕΑ, ενώ ο τραπεζικός και ο ασφαλιστικός τομέας δήλωσαν ότι είναι ιδιαίτερα ώριμοι για την εφαρμογή υποχρεωτικών χρηματοοικονομικών μέσων και εργαλείων για την κάλυψη της περιβαλλοντικής ευθύνης με την αναγκαία υποστήριξη της Πολιτείας. Τονίστηκε από την εκπρόσωπο της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 η αξία της προστασίας και αποκατάστασης όχι μόνο της σημειακής περιβαλλοντικής ζημιάς αλλά και της προστασίας και αποκατάστασης οικοσυστημικών υπηρεσιών που στις μέρες μας υφίστανται σημαντική συνολική ζημιά με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία. Τονίστηκε παράλληλα κι η αξία της προστασίας της βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων ειδών με τη χρήση υφιστάμενων εργαλείων προσδιορισμού της οικονομικής και άλλης αξίας, στα οποία θα προστεθούν και θα συμβάλουν καθοριστικά τα εργαλεία που θα προκύψουν από το πρόγραμμα. Αναφέρθηκε η ανάγκη αντιμετώπισης της πολυνομίας που έχει ως αποτέλεσμα της διάχυσης των ευθυνών με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα ακόμα και στην απόδοση δικαιοσύνης.

Εν κατακλείδι έγινε σαφές ότι η σημερινή συγκυρία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για την περιβαλλοντική ευθύνη, όπου ήδη αναπτύσσεται μια μικρή αλλά σημαντική αγορά που διαθέτει τεχνογνωσία και προοπτικές και για την αξιοποίηση των αναγκαίων εργαλείων με εστίαση στις μελέτες Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Κινδύνου, στη δημιουργία επίκαιρης γνώσης με βάση μια δομημένη ανάλυση και επεξεργασία προϊόντων επιχειρηματικών κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό ρόλο του ΗΜΑ, την ανάγκη εντατικοποίησης των περιβαλλοντικών ελέγχων και την ενίσχυση του προσωπικού των ελεγκτικών υπηρεσιών, την βελτίωση της πληροφορίας και της ουσιαστικής εμπλοκής της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και ότι κάθε χρηματοοικονομικό μέσο ενέχει τον δικό του κίνδυνο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο