1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Σημειακή Τροποποίηση του Εγκεκριμένου...

Σημειακή Τροποποίηση του Εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Πάτρας στα Ο.Τ. 1618 , 1619 και 1630, του Δήμου Πατρέων, της Π.Ε Αχαΐας.

Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως αρχή σχεδιασμού για την Σημειακή Τροποποίηση του Εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Πάτρας στα Ο.Τ. 1618,1619 και 1630, του Δήμου Πατρέων, της Π.Ε Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δημοσιοποιεί με το παρόν, προς ενημέρωση του κοινού και σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 κ.υ.α. (Β’1225), όπως ισχύει:

Μετάβαση στο περιεχόμενο