1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Συμμετοχή Ε. Μπακογιάννη στο...

Συμμετοχή Ε. Μπακογιάννη στο «4ο Επιστημονικό Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές στην Ελλάδα»

O Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης συμμετείχε στο «4ο Επιστημονικό Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές» που διοργανώνεται κατά το διήμερο 18-19 Μαρτίου από την επιστημονική ομάδα του προέδρου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας, καθηγητή, Ευθύμιου Λέκκα.

Ο κ. Μπακογιάννης επισήμανε ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός μπορεί και πρέπει να αποτελεί  ένα από τα βασικότερα μέσα πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Με αντικείμενο την ασφάλεια της πόλης, ο ΓΓ τόνισε ότι στον σχεδιασμό πρέπει να εξασφαλίζεται ένα αστικό περιβάλλον το οποίο θα λειτουργεί χωρίς αποκλεισμούς  για άτομα με αναπηρία ή εν γένει εμποδιζόμενα άτομα.

Ειδικότερα, όπως σημείωσε ο κ. Μπακογιάννης, «στα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια υπάρχει πρόβλεψη να περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές και θέματα πολιτικής προστασίας ώστε ο πολεοδομικός σχεδιασμός να μπορεί να συμβάλλει σε 3 επίπεδα:  στην πρόληψη, στην αντιμετώπιση και στην αποκατάσταση»Στο επίπεδο της πρόληψης  και της αντιμετώπισης:  1) με καθορισμό των τύπων, της θέσης και της έντασης των χρήσεων γης  (διαθεσιμότητα γης – προσφορά γης) για τις έκτακτες ανάγκες, 2) με εξασφάλιση της εξυπηρέτησης της γης για χορηγούμενες υπηρεσίες (δηλαδή για παροχή υπηρεσιών υποδομής) χρησιμοποιώντας τις λεγόμενες στρατηγικές πράσινης υποδομής (nature based solutions), καθώς και 3) με διευκόλυνση της σύνδεσης μεταξύ χρήσεων γης (δηλαδή εξασφάλιση μεταφορικών δικτύων, δικτύων πεζής μετακίνησης, και υπηρεσιών).

Στο επίπεδο της αποκατάστασης, ο πολεοδομικός σχεδιασμός μπορεί να παρέχει ένα πλαίσιο συντονισμένων και ολοκληρωμένων προσπαθειών όπου θα προβλέπεται η ανάπτυξη των υποδομών, των μεταφορών και η  διαχείριση του περιβάλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνεται και η χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης (προϋπολογισμός για επενδύσεις κεφαλαίου, αλλαγές στις αναθέσεις φορολογικών εσόδων, δημοσιονομικές μεταφορές). Ο πολεοδομικός σχεδιασμός μπορεί να παρέχει σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μια κοινή βάση για την απόκριση σε απρόβλεπτες ανάγκες και νέες προκλήσεις».

Σημειώνεται ότι η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος  συνεργάζεται με την επιστημονική κοινότητα στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού στην αντιμετώπιση των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο