1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΜΠΕ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΜΠΕ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΑΣΗ B’ – ΣΤΑΔΙΟ B1, ΣΜΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΜΠΕ Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αξιολόγηση Αναθεώρηση & Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ν. Αιγαίου»

Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού (Τμήμα Γ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ((Δ/νση: Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα, Πληροφορίες: Καλλιόπη Αλιμπέρτη τηλ. 2131515369 email: k.aliberti@prv.ypeka.gr
ως αρχή σχεδιασμού για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β΄ 1225), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

α.            Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διαθέτουν τον πλήρη φάκελο και τις απαραίτητες πληροφορίες της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Β1 σταδίου της μελέτης  προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

 

β.            Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως ή / και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του  προς την ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

 

–Κείμενο ΣΜΠΕ (Σχετικό έγγραφο 1 & Σχετικό έγγραφο 2)

εισηγητική έκθεση – σχέδιο Υπουργικής Απόφασης

εννέα (9) Σχέδια: Π.1, Π2.1α, Π2.1β,Π2.2α, Π2.2β, Π2.3α, Π2.3β, Π3.α, Π3.β

Μετάβαση στο περιεχόμενο