1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. «Συμμετοχή του Εθνικού Εργαστηρίου...

«Συμμετοχή του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την Ποιότητα της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ σε διεργαστηριακή άσκηση διασύγκρισης συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) στο Κοινό Ερευνητικό Κέντρο (JRC) της ΕΕ στο Ίσπρα της Ιταλίας.»

Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Ποιότητα της Ατμόσφαιρας (ΥΠΕΝ – Γεν. Γραμμ. Φυσ. Περιβ/ντος & Υδάτων – Δ/νση ΚΑΠΑ) συμμετείχε με προσωπικό και μετρητικό εξοπλισμό στη Διεργαστηριακή Άσκηση του Joint Research Center στο Ispra της Ιταλίας, υλοποιώντας την υποχρέωση της χώρας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/50/ΕΚ.

Το Joint Research Center στο Ispra της Ιταλίας, ως το αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής, διοργανώνει παρόμοιες ασκήσεις για τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς με σκοπό τον έλεγχο, την ομογενοποίηση και τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Συμμετείχαν 19 χώρες από την ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες πεδίου και μετρήσεις για τον προσδιορισμό του κλάσματος ΑΣ10 των αιωρούμενων σωματιδίων με τη μέθοδο αναφοράς για χρονικό διάστημα έξι (6) εβδομάδων (από 13 Ιαν. έως 23 Φεβρ. 2022).

Οι συγκριτικές δοκιμασίες που πραγματοποιήθηκαν. σε ένα εύρος διαφορετικών συγκεντρώσεων για τα ΑΣ10κατέδειξαν απολύτως επιτυχή αποτελέσματα για τη χώρα μας στο σύνολο των δειγμάτων. Η τεχνική έκθεση με τα αναλυτικά αποτελέσματα συντάσσεται από το JRC/ European Commission και θα δημοσιευτεί σύντομα.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Ποιότητα της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ είναι διαπιστευμένο εργαστήριο διακριβώσεων και δοκιμών (αρ. πιστοπ. 960) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ, και είναι κατάλληλο για διακριβώσεις και μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καλύπτοντας με τον πρότυπο εξοπλισμό του τις απαιτήσεις σε διακριβώσεις, βαθμονομήσεις Α΄βαθμίδας και ελέγχους, το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και αξιοπιστία των μετρητικών δεδομένων.

Επισημαίνεται ότι το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Ποιότητα της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ για το οποίο πρόσφατα (Οκτώβριος 2022) ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επαναξιολόγησή του από το ΕΣΥΔ, και με την κατάλληλη υποστήριξη, αποτελεί σημαντικό εργαλείο του ΥΠΕΝ για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης και άσκηση πολιτικής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο