1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Τεχνικές προδιαγραφές μελετών ...

Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)

Α. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Υ.Α. για τις Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)  των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.4447/2016 (Α΄241) «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν.4759/2020 (Α’ 245). 

Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ προσκαλεί το  ενδιαφερόμενο κοινό και φορείς να διατυπώσουν εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις τους επί του σχεδίου της Υ.Α., στην ηλεκτρονική διεύθυνση gramchora@ypen.gr

Η Δημόσια Διαβούλευση θα έχει διάρκεια από σήμερα  μέχρι και 07-07-2021.

 

Συνημμένα: Σχέδιο ΥΑ για τις Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)  με τα Παραρτήματά του

Μετάβαση στο περιεχόμενο