1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης Διακηρύσσει...

Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΥΡΙΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», με κωδικό CPV: 45233290-8 (Κατασκευαστικές εργασίες οδού), Εκτιμώμενης αξίας 26.996,61 Ευρώ, (πλέον Φ.Π.Α. 24,00 %)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΥΡΙΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο