1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης αιολικού...

Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού ισχύος 18 ΜW, στη θέση «Καλαμάκι ΙΙ» του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑΛΙΕΣ Μ.Α.Ε.», λόγω αλλαγής θέσης ανεμογεννητριών και παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος αυτής

Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού ισχύος 18 ΜW, στη θέση «Καλαμάκι ΙΙ» του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑΛΙΕΣ Μ.Α.Ε.», λόγω αλλαγής θέσης ανεμογεννητριών και παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος αυτής

Μετάβαση στο περιεχόμενο