1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Υ.Α. για τις Τεχνικές...

Υ.Α. για τις Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017

Α. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Υ.Α. για τις Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017 . 

Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ προσκαλεί το  ενδιαφερόμενο κοινό και φορείς να διατυπώσουν εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις τους επί του σχεδίου της Υ.Α., στην ηλεκτρονική διεύθυνση gramchora@ypen.gr

Η Δημόσια Διαβούλευση θα έχει διάρκεια από σήμερα  μέχρι και 07-07-2021.

B. Σχέδιο ΥΑ για τις Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) με το Παράρτημα του

Μετάβαση στο περιεχόμενο