1. Αρχική
  2. /
  3. 2023
  4. /
  5. Απρίλιος
  6. /
  7. Page 4

Monthly Archives: Απρίλιος 2023

Ανανέωση άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ’ της εταιρείας «KOSGAZ SA»

Ανανέωση άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ’ (χύμα) της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΣΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση και ανανέωση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων – βιοντίζελ της εταιρείας «AGROINVEST SA»

Τροποποίηση ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους και Ανανέωση Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων – Bιοντίζελ της εταιρείας [Διαβάστε περισσότερα]

Ανανέωση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων – βιοντίζελ της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ»

Ανανέωση της με Αριθ. Πρωτ. Δ2/Α/Φ.10/7229/11.04.2013 άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων – βιοντίζελ, της εταιρείας με την [Διαβάστε περισσότερα]

Δημοσιοποίηση μελέτης ΠΟΑΥ στη Νήσο Λέσβο (ΠΑΥ Β.17 και Β.18)

Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 11523 Αθήνα) ως Αρχή Σχεδιασμού του [Διαβάστε περισσότερα]

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Δράσης για τις διαδρομές εισαγωγής των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών στην Ελλάδα (2023-2029)

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Βιοποικιλότητας, ταχ. [Διαβάστε περισσότερα]

Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ αρ 195804 για το έργο: Βελτίωση της δασικής αντιπυρικής οδού «Κρυονέρι-Πέταλο-Ελικοδρόμιο του Δημόσιου δάσους Σοχού, μήκους 11+500 χλμ. -Υποέργο 1

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ – ΠΕΤΑΛΟ – [Διαβάστε περισσότερα]

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός Μαρτίου 2023 (1/1/2023 έως 31/03/2023)

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου

Χορήγηση Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων στην εταιρεία «ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΑΕ»

Χορήγηση Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «BIODIESEL [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων – βιοαιθέρων (ΕΤΒΕ) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/19843/612/03.04.2019 (ΑΔΑ: 7Χ9Τ4653Π8-3ΒΦ) άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων – βιοαιθέρων (ΕΤΒΕ), ως προς [Διαβάστε περισσότερα]

Μετάβαση στο περιεχόμενο