1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Δημοσιοποίηση μελέτης ΠΟΑΥ στη...

Δημοσιοποίηση μελέτης ΠΟΑΥ στη Νήσο Λέσβο (ΠΑΥ Β.17 και Β.18)

Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 11523 Αθήνα) ως Αρχή Σχεδιασμού του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Λέσβου (ΠΑΥ Β.17 και Β.18), Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με Φορέα Διαχείρισης την «ΠΟΑΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (Β’ 1225), όπως εκάστοτε ισχύει:

Α)  ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του Φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), του συγκεκριμένου σχεδίου προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό,

Β)  προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 11473 Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.»

Σχετικά Έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο