1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Δημόσια Διαβούλευση επί του...

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Δράσης για τις διαδρομές εισαγωγής των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών στην Ελλάδα (2023-2029)

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Βιοποικιλότητας, ταχ. διεύθυνση: Πατησίων 147, 11251 Αθήνα) ως Αρμόδια Κεντρική Συντονιστική Αρχή που έχει την ευθύνη για την εποπτεία και τη συνολική και συντονισμένη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 σύμφωνα με το Άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΔ/115162/3055/21 (ΦΕΚ 5697 Β/7-12-2021),

α. Αναρτά σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τις διαδρομές εισαγωγής των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών στην Ελλάδα, 2023-2029» σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014.

β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Πατησίων 147, 11251 Αθήνα, dviop.gram@prv.ypeka.gr, c.nikokavouras@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία έξι εβδομάδων από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ – Διαδρομές εισαγωγής ξενικών

Μετάβαση στο περιεχόμενο