1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώα Αδειών
  4. /
  5. Αιτήσεις Αδειών
  6. /
  7. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚ ΝΕΟΥ...

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ’

Κατατέθηκε στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ ΑΕ» (διακριτικό τίτλο «ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ
ΑΕ»), με έδρα στο Δήμο Αγ. Αθανασίου Θεσσαλονίκης, 14ο χλμ Π.Ε.Ο. ΘεσσαλονίκηςΒέροιας,
Τ.Κ. 57008 και ΑΦΜ 094050316, για χορήγηση εκ νέου Άδειας Εμπορίας
Πετρελαιοειδών Προϊόντων Κατηγορίας Δ’ (άδεια Δ2/Α/Φ.8/7435/30.05.2011), που έλαβε αρ.
πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/43375/1253/06.05.2021.
Κατά της αίτησης αυτής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης από οποιονδήποτε έχει έννομο
συμφέρον, ενώπιον του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ
ΥΛΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Μεσογείων 119 – ΤΚ 115 26 –
ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ:2106969457) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή της,
σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του αρ. πρωτ. Δ2/16570/07-09-05 «Κανονισμού Αδειών» (ΦΕΚ
1306/Β/16.09.2005), όπως ισχύει.

Μετάβαση στο περιεχόμενο