1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώα Αδειών
  4. /
  5. Αιτήσεις Αδειών
  6. /
  7. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ...

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α’

Κατατέθηκε στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Τήρησης
Αποθεμάτων Ασφαλείας και Εμπορίας Πετρελαίου και Πετρελαιοειδών Προϊόντων» και
διακριτικό τίτλο «OTSM Α.Ε.», με έδρα Χειμάρρας 8Α, Μαρούσι, Τ.Κ. 15125 Αττική και ΑΦΜ
800351000/ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, για ανανέωση Άδειας Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων
κατηγορίας Α’, η οποία έλαβε αρ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/56974/1623/14.06.2021.
Κατά της αίτησης αυτής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης από οποιονδήποτε έχει έννομο
συμφέρον, ενώπιον του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
της Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ της ΓΓ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Μεσογείων 119 – ΤΚ 10192 – ΑΘΗΝΑ –
ΤΗΛ:2106969457) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή της, σύμφωνα με
τα άρθρα 5 & 6 του αρ. πρωτ. Δ2/16570/07-09-05 «Κανονισμού Αδειών» (ΦΕΚ
1306/Β/16.09.2005), όπως ισχύει

Μετάβαση στο περιεχόμενο