1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώα Αδειών
  4. /
  5. Αιτήσεις Αδειών
  6. /
  7. Αίτηση για χορήγηση άδειας...

Αίτηση για χορήγηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α’

Κατατέθηκε στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΧΟ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΕΧΟ Α.Ε.», με έδρα Στρ. Παπάγου, Κήποι Παμβώτιδος, Τ.Κ. 45444 Ιωάννινα και ΑΦΜ 999425948/ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για χορήγηση Άδειας Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων κατηγορίας Α’, η οποία έλαβε αρ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/23/1/04.01.2021.

Κατά της αίτησης αυτής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ της ΓΓ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Μεσογείων 119 – ΤΚ 10192 – ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ:2106969457) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή της, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 του αρ. πρωτ. Δ2/16570/07-09-05 «Κανονισμού Αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β/16.09.2005), όπως ισχύει.

Μετάβαση στο περιεχόμενο