1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Αναδάσωση στην περιοχή Αμφιάλης...

Αναδάσωση στην περιοχή Αμφιάλης Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Συνημμένα:
1. Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
2. Σχέδιο Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) σε μορφή pdf.
3. Σχέδιο Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς
4. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
5. Τιμολόγιο Δημοπράτησης.
6. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
7. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
8. Τεχνική Περιγραφή.
9. Προμέτρηση.
10. Χρονοδιάγραμμα Προγραμματισμού Υλοποίησης.
11. Xάρτης προσανατολισμού.
12. Χάρτης επιφανειών επέμβασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο