Ανάκληση απόφασης με την οποία ανακλήθηκε η άδεια εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ’ της εταιρείας «ΒΙΑΚΕΛ ΑΒΕΕ»

Ανάκληση της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/65951/1830/07.09.2022 απόφασης του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας, με την οποία ανακλήθηκε η άδεια εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ’ (χύμα και εμφιαλωμένο), της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΑΚΕΛ ΑΒΕΕ».

Μετάβαση στο περιεχόμενο