1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώα Αδειών
  4. /
  5. Αποφάσεις Αδειών
  6. /
  7. Ανανέωση άδειας εμπορίας κατηγορίας...

Ανανέωση άδειας εμπορίας κατηγορίας Δ στην εταιρεία «ΕΚΟ ΑΒΕΕ»

Ανανέωση της με Αριθ. Πρωτ. ΔΥδρογ/Ε/Φ.8/172153/07.07.2016 (ΑΔΑ: 7Ψ744653Π8-ΤΩΣ) άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Δ’ (ασφάλτου) της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΚΟ ΑΒΕΕ».

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο