Ανανέωση άδειας εμπορίας κατηγορίας Β1 της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»

Ανανέωση της υπ΄ αριθ. ΔΥδρογ/Ε/Φ.8/οικ.173870/09.03.2016 άδειας εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας Β1 της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»

Σχετική απόφαση

Skip to content