Ανανέωση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Γ’ υγραερίων (χύμα και εμφιαλωμένο) της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ Α.Ε.».

Ανανέωση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Γ’ υγραερίων (χύμα και εμφιαλωμένο) της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ Α.Ε.».

Σχετική απόφαση

Skip to content