1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώα Αδειών
  4. /
  5. Αποφάσεις Αδειών
  6. /
  7. Ανανέωση και Τροποποίηση άδειας...

Ανανέωση και Τροποποίηση άδειας εμπορίας κατηγορίας Β1 της εταιρείας «CORAL A.E.»

Τροποποίηση, ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους, της με Αριθ. Πρωτ. Δ2/Α/Φ.8/28528/30.10.2010 άδειας εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων Κατηγορίας Β1 της εταιρείας με την επωνυμία «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «CORAL A.E.» όπως ισχύει, και ανανέωση της ως άνω άδειας.

Σχετική απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο