1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Απόφαση έγκρισης πρακτικού Επιτροπής...

Απόφαση έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξωτερικούς συνεργάτες για το έργο LIFE-IP AdaptInGR

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο