1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώα Αδειών
  4. /
  5. Αποφάσεις Αδειών
  6. /
  7. Page 2

Category Archives: Αποφάσεις Αδειών

Τροποποίηση άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ της εταιρείας «ΕΚΟ ΑΒΕΕ»

Τροποποίηση άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ (χύμα και εμφιαλωμένο) της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ [Διαβάστε περισσότερα]

Ανανέωση άδειας εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας Β1 της εταιρείας «MELCO OIL»

Ανανέωση άδειας εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας Β1 της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ της εταιρείας «MEDIGAZ»

Τροποποίηση, ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους, άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ (μόνο χύμα) της εταιρείας [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ της εταιρείας «CORAL GAS ΑΕΒΕΥ»

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/35368/1073/08.04.2022 (ΑΔΑ:69ΑΒ4653Π8-Ε10) άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ (χύμα και εμφιαλωμένο), ως [Διαβάστε περισσότερα]

Χορήγηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α στην εταιρεία «ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ»

Χορήγηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ [Διαβάστε περισσότερα]

Ανανέωση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) της εταιρείας «AVINOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»

Ανανέωση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) της εταιρείας με επωνυμία «AVINOIL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Διαβάστε περισσότερα]

Ανανέωση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων της εταιρείας «GF ENERGY ΑΒΕΕ»

Ανανέωση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων της εταιρείας με την επωνυμία «GF ENERGY ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ [Διαβάστε περισσότερα]

Χορήγηση άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ στην εταιρεία «MEDIGAZ»

Χορήγηση άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ (μόνο χύμα) στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Διαβάστε περισσότερα]

Χορήγηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΕΠΠΠ ΑΕ»

Χορήγηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ»

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/113802/3104/06.12.2021 (ΑΔΑ:Ω8ΘΠ4653Π8-ΞΗ7) άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, ως προς την [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση διάθεσης βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ»

Τροποποίηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) ως προς την επωνυμία της εταιρείας-κατόχου από «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση άδειας διύλισης της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Τροποποίηση ως προς την επωνυμία του κατόχου της εκ του νόμου χορηγηθείσας άδειας διύλισης, από [Διαβάστε περισσότερα]

Μετάβαση στο περιεχόμενο