1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώα Αδειών
  4. /
  5. Αποφάσεις Αδειών
  6. /
  7. Page 3

Category Archives: Αποφάσεις Αδειών

Τροποποίηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ»

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/113802/3104/06.12.2021 (ΑΔΑ:Ω8ΘΠ4653Π8-ΞΗ7) άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, ως προς την [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση διάθεσης βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ»

Τροποποίηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) ως προς την επωνυμία της εταιρείας-κατόχου από «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση άδειας διύλισης της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Τροποποίηση ως προς την επωνυμία του κατόχου της εκ του νόμου χορηγηθείσας άδειας διύλισης, από [Διαβάστε περισσότερα]

Ανανέωση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α της εταιρείας «Cetracore-Jetoil ΑΕ»

Ανανέωση Άδειας Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α στην εταιρεία με την επωνυμία «Cetracore-Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη [Διαβάστε περισσότερα]

Χορήγηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων στην εταιρεία «ΜΑΝΟΣ Ανώνυμος Εμπορική, Αντιπροσωπευτική, Βιομηχανική, Ελαιουργική, Οικοδομική, Τουριστική, Ναυτιλιακή Εταιρεία»

Χορήγηση Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΝΟΣ Ανώνυμος Εμπορική, Αντιπροσωπευτική, Βιομηχανική, Ελαιουργική, [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση και ανανέωση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων – βιοντίζελ της εταιρείας «VERD»

Τροποποίηση της άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων – βιοντίζελ, όπως ισχύει, ως προς την επωνυμία της εταιρείας [Διαβάστε περισσότερα]

Ανάκληση απόφασης με την οποία ανακλήθηκε η άδεια εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ’ της εταιρείας «ΒΙΑΚΕΛ ΑΒΕΕ»

Ανάκληση της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/65951/1830/07.09.2022 απόφασης του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας, με την οποία ανακλήθηκε η [Διαβάστε περισσότερα]

Ανανέωση άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ’ της εταιρείας «KOSGAZ SA»

Ανανέωση άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ’ (χύμα) της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΣΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση και ανανέωση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων – βιοντίζελ της εταιρείας «AGROINVEST SA»

Τροποποίηση ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους και Ανανέωση Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων – Bιοντίζελ της εταιρείας [Διαβάστε περισσότερα]

Ανανέωση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων – βιοντίζελ της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ»

Ανανέωση της με Αριθ. Πρωτ. Δ2/Α/Φ.10/7229/11.04.2013 άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων – βιοντίζελ, της εταιρείας με την [Διαβάστε περισσότερα]

Χορήγηση Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων στην εταιρεία «ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΑΕ»

Χορήγηση Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «BIODIESEL [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων – βιοαιθέρων (ΕΤΒΕ) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/19843/612/03.04.2019 (ΑΔΑ: 7Χ9Τ4653Π8-3ΒΦ) άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων – βιοαιθέρων (ΕΤΒΕ), ως προς [Διαβάστε περισσότερα]

Μετάβαση στο περιεχόμενο