1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Δημοσιοποίηση μελέτης ΠΟΑΥ Δυτ....

Δημοσιοποίηση μελέτης ΠΟΑΥ Δυτ. Σαρωνικού, Κορινθίας, Αργολίδας

Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 11523 Αθήνα) ως Αρχή Σχεδιασμού του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην Π.Α.Υ. Α.7 (Δυτικός Σαρωνικός), αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας και Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, με Φορέα την «ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Α.Υ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κ.υ.α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (Β’ 1225), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα από τις με αρ. οικ. 40238/2017 (Β’ 3759), με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38181/2695/2022 (Β’ 1923) και με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/76515/5170/2022 (Β΄ 3999) όμοιές της:

Α) ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του Φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), του συγκεκριμένου σχεδίου προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό,

Β) προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 114 73 Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο