1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης &...

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης & Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης µέσω ΜΗΜΕ∆ για την ανάδειξη των µελών συγκρότησης της Ε̟πιτρο̟πής ∆ιαγωνισµού της µελέτης µε τίτλο «Σύνταξη αντι̟υρικού σχεδίου στις Περιφερειακές Ενότητες Σάµου και Ικαρίας

∆ηµοσιο̟ποίηση στοιχείων διαγωνισμού

Μετάβαση στο περιεχόμενο