1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Έγκριση της διενέργειας Συνοπτικού...

Έγκριση της διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης και την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Τεχνική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (ΓΓΦΠΥ)/ Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος, για την υλοποίηση του έργου «Water reuse policies advancement for resource efficient European regions» – με ακρωνύμιο ΑQUARES», στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία INTERREG EUROPE 2014-2020» με κωδικό πράξης ΣΑ: (2018ΣΕ07520005)

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ι

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΙ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΙΙ

Μετάβαση στο περιεχόμενο