1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Άρθρα
  6. /
  7. Πληροφορίες σχετικές με εγκρίσεις...

Πληροφορίες σχετικές με εγκρίσεις χρήσεων γης από τη Δ.Α.Ο.Κ.Α./Υ.Π.ΕΝ.

·           Το Τμήμα Ιστορικών Κέντρων Πόλεων και Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (Δ.Α.Ο.Κ.Α.) εγκρίνει την εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών χρήσεων γης στις περιοχές εντός του παραδοσιακού τμήματος της πόλης των Αθηνών (Ιστορικό Κέντρο) για τις οποίες έχουν θεσπιστεί ειδικά διατάγματα χρήσεων και συγκεκριμένα:

·           Στις περιοχές του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας έχουν εφαρμογή τα εξής διατάγματα όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:

–   Π.Δ. της 14.12.88/3.2.1989 (ΦΕΚ 60 Δ) : Καθορισμός χρήσεως γης στην περιοχή Θησείου του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών.

–   Π.Δ. της 16.8/3.9.1993 (ΦΕΚ 1075 Δ) : Καθορισμός ειδικών χρήσεων γης στις περιοχές Εξαρχείων, Μουσείου και Λόφου Στρέφη του Δήμου Αθηναίων.

–   Π.Δ. της 25.8/16.9.1993 (ΦΕΚ 1150 Δ) : Καθορισμός χρήσεων γης στην περιοχή του ΜΕΤΣ του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής).

–   Π.Δ. της 5/7.10.1993 (ΦΕΚ 1329 Δ) : Καθορισμός ειδικών χρήσεων γης της περιοχής της Πλάκας του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών.

–   Π.Δ. της 2/13.7.1994 (ΦΕΚ 704 Δ) : Καθορισμός ειδικών χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών.

–   Π.Δ. 18.3/9.4.1998 (ΦΕΚ 233 Δ): Καθορισμός χρήσεων γης και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή Ψυρρή – Κέντρου (Ομόνοιας), του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών. Ειδικότερα, για την οδό Ευριπίδου (από την οδό Αθηνάς έως την Πλ. Κουμουνδούρου) που έχει χαρακτηρισθεί ως «χώρος παραδοσιακού εμπορίου» ισχύει το Π.Δ. 15.11/11.12.2012 (ΦΕΚ 390 ΑΑΠ): Τροποποίηση και συμπλήρωση του από 18-3-1998 π.δ/ τος «Καθορισμός χρήσεων γης και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή Ψυρρή – Κέντρου (Ομόνοιας), του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών (Δ΄ 233)».

–   Π.Δ. 23.7/19.8.1998 (ΦΕΚ 616 Δ) : Καθορισμός χρήσεων της γης και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή του Μεταξουργείου, του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών όπως τροποποιήθηκε με το από 30.7/14.8.2003 Π.Δ. (ΦΕΚ 883 Δ).

·         Αιτήσεις για χρήσεις γης, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βρίσκονται συνημμένες στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα.

·       Η αίτηση (υπογεγραμμένη) με τα δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο daoka@prv.ypeka.gr και θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου (τηλέφωνο, email), προκειμένου να είναι εφικτή η αναζήτηση τυχόν διευκρινήσεων ή συμπληρωματικών στοιχείων εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον αρμόδιο μηχανικό του Τμήματος. Οι εγκρίσεις από την Υπηρεσία μας αποστέλλονται επίσης ηλεκτρονικά. Tα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά, το καθένα σε ξεχωριστό αρχείο pdf με όνομα (π.χ. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ).

·           Επικοινωνία με Τμήμα Ιστορικών Κέντρων Πόλεων και Παραδοσιακών Οικισμών ΔΑΟΚΑ:

Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα

Γιάλπα Φωτεινή – Προϊσταμένη τμήματος, 213 1515 172

Καλαντζή Δέσποινα – Γραμματεία, 213 1515 212

Ματούση Θεοδώρα – Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ, 213 1515 269

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο