1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. ΕΓΚΡΙΣΗΣ Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ...

ΕΓΚΡΙΣΗΣ Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αξιολόγηση Αναθεώρηση & Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ν. Αιγαίου»

ΕΓΚΡΙΣΗΣ Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αξιολόγηση Αναθεώρηση & Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ν. Αιγαίου»

Η Διεύθυνση  Χωροταξικού Σχεδιασμού  του ΥΠΕΝ (Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17,115 23 Αθήνα) ως αρχή σχεδιασμού για την αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ)  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει:

1. ότι διαθέτει όλα τα στοιχεία του Β1 σταδίου της  Μελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση & Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας  Β. Αιγαίου» προκειμένου να  διατυπώσουν   απόψεις επί αυτής η Περιφέρεια, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τα αρμόδια Υπουργεία σύμφωνα με τον Ν.4447/2016 άρθρο 6 παραγρ. 7β.

2. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην μελέτη του Β1 σταδίου είναι;

πρόταση Β1

εισηγητική έκθεση- σχέδιο Υπουργικής Απόφασης

Μελέτη για το Τοπίο

εννέα (9) Σχέδια: Π.1, Π2.1α, Π2.1β,Π2.2α, Π2.2β, Π2.3α, Π2.3β, Π3.α, Π3.β

Οι απόψεις αποστέλλονται εγγράφως και ηλεκτρονικά προς τη Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ (Δ/νση: Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία (60) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Πληροφορίες:

Καλλιόπη Αλιμπέρτη τηλ. 2131515369 email k.aliberti@prv.ypeka.gr
Καραγιάννη Ελένη τηλ 2131515310 e.karagianni@prv.ypeka.gr

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο