1. Αρχική
  2. /
  3. AQUARES - Νέα
  4. /
  5. Η Γενική Διεύθυνση Υδάτων...

Η Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετέχει στο έργο AQUARES PGI05592 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE.

Η Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετέχει στο έργο AQUARES PGI05592 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE.

Σκοπός του έργου AQUARES είναι η βελτίωση των πολιτικών που αφορούν στην επαναχρησιμοποίηση νερού. Πιο συγκεκριμένα, μέσω δημόσιου διαλόγου και μεταλαμπάδευσης γνώσης από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν προχωρήσει στο θέμα της επαναχρησιμοποίησης νερού, πραγματοποιείται επανεξέταση του συναφούς νομοθετικού πλαισίου.  Με γνώμονα, επομένως, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτων στο πλαίσιο μίας βιώσιμης ανάπτυξης, νέες πρακτικές επαναχρησιμοποίησης νερού θα μπορούν να ενσωματωθούν μελλοντικά σε αναπτυξιακά σχέδια προς υλοποίηση.

Στο πλαίσιο του έργου, εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης συμμετείχαν στο δημόσιο διάλογο που διοργάνωσαν διαδικτυακά ο Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πάρντουμπιτσε και η Ένωση «Ακτές της Βαλτικής». Τις διαδικτυακές συναντήσεις μπορείτε να παρακολουθήσετε στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://www.youtube.com/watch?v=VerRQFh0K0w&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=AtZuPqTw3ec&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=BrsIGwTmhco&feature=youtube

Μετάβαση στο περιεχόμενο