1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ...

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν  σε συνέχεια της  αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/93452/5710/12-09-2023 (ΑΔΑ: ΨΗΤΠ4653Π8-ΤΒΗ) 2ης Πρόσκλησης για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – ΜΕΤΡΟ 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» κοινοποιείται ο Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου όπου παρουσιάζονται οι αποδεκτές και μη αποδεκτές αιτήσεις στήριξης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο