1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώο Οδηγίας IED
  4. /
  5. FITCO-ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2020

FITCO-ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2020

Ετήσια Έκθεση Στοιχείων με Έτος Αναφοράς το 2020, η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι:

  1. Μετρήσεις των εκπομπών των ατμοσφαιρικών ρύπων.
  2. Στοιχεία χρήσης νερού.
  3. Χημικές αναλύσεις ιλύος.
  4. Απογραφικό Δελτίο Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (e – PRTR).
  5. Ερωτηματολόγιο – Έντυπο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του κεφαλαίου V της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β).

Σχετικά Αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο