Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης του συστήματος συναγερμού του Κέντρου Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Κ.Ε.Ε.Π.ΔΑ.Π.Υ).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Skip to content