1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Ευθ. Μπακογιάννης: Η προώθηση...

Ευθ. Μπακογιάννης: Η προώθηση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων με γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας βασική προτεραιότητα του ΥΠΕΝ

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Κύριος στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και η επίτευξη της αειφόρου πόλης, βασικά στοιχεία των οποίων είναι η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος των πόλεων, η μείωση της ρύπανσης και η προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, συμμετείχε στην ημερίδα με θέμα «Βέλτιστες Πρακτικές για την προώθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας στις Ελληνικές Πόλεις– Πρωτοβουλίες για τη Βιώσιμη Κινητικότητα στο Ρέθυμνο, για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης μας», που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ρεθύμνου την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019. 

Στο χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την έναρξη της ημερίδας, συνεχάρη το δήμο Ρεθύμνης και το δήμαρχο κ. Γιώργο Μαρινάκη προσωπικά για τη μέχρι σήμερα πορεία στον τομέα της προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας, τις δράσεις προώθησης των περιβαλλοντικά φιλικών μέσων, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, της μικρο-κινητικότητας και των κοινόχρηστων μέσων.

Ο κ. Μπακογιάννης ενημέρωσε το κοινό για την στρατηγική του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφορικά με την προώθηση των πολιτικών, που σχετίζονται με τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, με έμφαση στα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, τα σχέδια για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Ο Γ.Γ. παρουσίασε αναλυτικά το σχεδιασμό της κυβέρνησης για την προώθηση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων και το ρόλο τους για τις περιοχές που δέχονται σημαντικές αναπτυξιακές πιέσεις, όπως η ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τους στόχους της κυβέρνησης, τον Ιανουάριο του 2020 θα προκηρυχτούν τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια σε πλειάδα χωρικών ενοτήτων της χώρας, σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες, στα οποία θα υπάρχει πρόβλεψη τόσο για προαγωγή της βιώσιμης κινητικότητας όσο και για καλύτερη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ηλεκτροκίνησης.

Δέχθηκε σειρά ερωτήσεων αναφορικά με τις μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες στον τομέα των ΤΧΣ, των ΣΒΑΚ και των διαδικασιών αδειοδότησης μεγάλων επενδύσεων, ενώ συμμετείχε και στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Θεσμικό πλαίσιο εκπόνησης ΣΒΑΚ. Πολιτικές και μέτρα σε μικρές και μεσαίες πόλεις της Ελλάδας».

  

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο