1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για:

α) την εκπόνηση μεθοδολογίας προσδιορισμού της ευπάθειας των χρήσεων γης που εμπίπτουν στις περιβάλλουσες ζώνες επιπτώσεων της οδηγίας SEVEZO σε περίπτωση Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης,

β) τη διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου χωροθέτησης δραστηριοτήτων και σχεδιασμού χρήσεων γης σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και

γ) την εκπόνηση Στρατηγικού Πλαισίου Προτεραιοτήτων – Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή του (του κανονιστικού πλαισίου) σε επίπεδο χώρας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ SEVEZO

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ SEVEZO

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Σχετικό Έγγραφο 1

Σχετικό Έγγραφο 2

Μετάβαση στο περιεχόμενο