Ανάρτηση Δασικών Χαρτών Πεντέλης, Νέας Πεντέλης και Μαραθώνα

Οι δασικοί χάρτες των περιοχών Πεντέλης, Νέας Πεντέλης και Μαραθώνα αναρτώνται επίσης:

  • στη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής (Αγίου Ιωάννου 65, Αγία Παρασκευή 153 42, τηλ. 210 63 95 280)
  • στο Δασαρχείο Πεντέλης για τις περιοχές Πεντέλης και Νέας Πεντέλης (Κλεισθένους 403, Γέρακας 153 44, τηλ. 210 61 35 010)
  • στο Δασαρχείο Καπανδριτίου για την περιοχή Μαραθώνα (Περιφερειακός δρόμος προς Βαρνάβα, Καπανδρίτι 190 14, τηλ. 22950 52 450)
  • στα δημοτικά και τοπικά δημοτικά ή διαμερισματικά καταστήματα των περιοχών αυτών στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ: www.ypeka.gr
  • στην ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.: www.ktimatologio.gr

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών και τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά:

  • στο 210 65 05 600 της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
  • μέσω e-mail στη διεύθυνση ktimagen@ktimatologio.gr
  • στο 1591 του συντονιστικού κέντρου δασοπροστασίας του ΥΠΕΚΑ

Υποβολή αντιρρήσεων: Μπορείτε να υποβάλετε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο του δασικού χάρτη μέσα σε 45 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης ανάρτησης ή αντίστοιχα μέσα σε 65 ημέρες στην περίπτωση που είστε κάτοικος του εξωτερικού.

Οι αντιρρήσεις θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στο χαρακτήρα των εκτάσεων (δασικές / μη δασικές).

Τρόπος υποβολής αντιρρήσεων:

Μπορείτε να υποβάλετε τις αντιρρήσεις σας:

ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.: www.ktimatologio.gr
αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου στο Γραφείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου, 1ος όροφος κτηρίου 1102, Τ.Κ.190 03)
(περισσότερες πληροφορίες μόνο για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αντιρρήσεων στο e-mail: webapps@ktimatologio.gr)

Διαδικασία Υποβολής Αντιρρήσεων