Τμήμα Επιθεώρησης

Προϊσταμένη:

Πατεργιανάκη Μαρία, Δασολόγος


Κύριες Αρμοδιότητες:

  1. Την υποβοήθηση του έργου του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως Επιθεωρητή, για την εποπτεία και τον έλεγχο των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, τον έλεγχο των έργων.
  2. Τη διαπίστωση της εφαρμογής και τήρησης των διατάξεων και κανονισμών διαχείρισης και προστασίας του δάσους και της εν γένει δασικής νομοθεσίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264 952
Fax: 2810.264 956
E-mail: m.paterianaki@apdkritis.gov.gr