Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:

Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος


Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.


Τμήματα:

  1. Τμήμα Επιθεώρησης
  2. Τμήμα Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης
  3. Τμήμα Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων
  4. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  5. Τμήμα Δασικό
  6. Τμήμα Υποστηρικτικής Λειτουργίας NEO (Προϊστάμενη: Κασσωτάκη Μαρία, Δασολόγος MSc. , Τηλ. 2810264959, m.kassotaki@eedpkritis.ypen.gr)

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 944
Fax: 2810.264 956
E-mail:  g.papadopoulos@eedpkritis.ypen.grg.papadopoulos@apdkritis.gov.grdsed@apdkritis.gov.gr