Τμήμα Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης

Προϊσταμένη:

Ξυλούρη Γεωργία, Δασολόγος


Κύριες Αρμοδιότητες:

  1. Την κατάρτιση ετησίων και πολυετών προγραμμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος.
  2. Τη μελέτη θεμάτων δασικής ανάπτυξης, για θέματα σχετικά με τις κτηματογραφήσεις και τις χαρτογραφήσεις δασών και δασικών εκτάσεων και το συντονισμό.
  3. Την παρακολούθηση και την εποπτεία εφαρμογής των μελετών για τα πάσης φύσεως δασοτεχνικά έργα.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264 975
Fax: 2810.264 956
E-mail: g.xilouri@apdkritis.gov.gr