Δασικοί Χάρτες

Μεταφορά των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας

Με την αριθ. 201/9053/24-01-2020 (Α.Δ.Α.:ΩΝ0ΤΟΡ10-Ξ2Π) (ΦΕΚ 72/Δ/14-02-2020) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε. κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης του συνόλου της περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 ν. 3889/2010.

Πληροφορίες

ΥπηρεσίαΔιεύθυνσηΤηλέφωνο
Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων Δ/νσης Δασών ΚαρδίτσαςΧ. Φλωράκη Τέρμα, 43100 Καρδίτσα24410 80144

 


Περιφερειακή ενότητα Λάρισας

Με την αριθ. 7068/229076/21-12-2017 (ΦΕΚ 14/Δ/2-2-2018) (ΑΔΑ:7ΗΙ2ΟΡ10-43Π) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. κυρώθηκε μερικώς ο Δασικός Χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας πλην των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ Αμπελώνος, Αργυροπουλίου, Γιάννουλης, Τυρνάβου και Φαλάνης.

Πληροφορίες

ΥπηρεσίαΔιεύθυνσηΤηλέφωνο
Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων Διεύθυνσης Δασών ΛάρισαςΣωκράτους 103, 41336 Λάρισα2410 554663

 


Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας

Με την αριθ. 4429/229114/21-12-2017 (ΑΔΑ: Ω7ΟΞΟΡ10-ΣΟΚ) (ΦΕΚ 30/Δ/8-2-2018) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Πληροφορίες

ΥπηρεσίαΔιεύθυνσηΤηλέφωνο
Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων Διεύθυνσης Δασών Ευβοίας5ο χλμ Χαλκίδας-Αρτάκης, Λεωφόρος Γ. Παπανδρέου, 34132 Χαλκίδα22210 84221(8)

 


Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων

Με την αριθ. 181/10619/24-1-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΖ7ΟΡ10-Θ63) (ΦΕΚ 109/Δ/10-3-2020) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε. κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 ν. 3889/2010.

Με την αριθ. 5073/229085/21-12-2017 απόφαση (ΦΕΚ Δ/54/14-2-2018) του Συντονιστή της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου.

Πληροφορίες

ΥπηρεσίαΔιεύθυνσηΤηλέφωνο
Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων Δ/νσης Δασών ΜαγνησίαςΞενοφώντος 1 (4os όροφος), 38333 Βόλος24210 39112

 


Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

Με την αριθ. οικ. 5198/229081/21-12-2017 (ΑΔΑ: 7Ξ3ΥΟΡ10-Τ49) (ΦΕΚ 25/Δ/07-02-2018) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης της Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

Πληροφορίες

ΥπηρεσίαΔιεύθυνσηΤηλέφωνο
Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων Διεύθυνσης Δασών Φθιώτιδας1ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, 35133 Λαμία22310 53021

 


Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Με την αριθ. 1782/82098/23-5-2019 (ΑΔΑ: 6ΤΖΣΟΡ10-ΠΤΨ) (ΦΕΚ 311/Δ/11-6-2019) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε. κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης του συνόλου της περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Τρικάλων Π.Ε. Τρικάλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 ν. 3889/2010.

Πληροφορίες

ΈδραΔιεύθυνσηΤηλέφωνο
Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων Δ/νσης Δασών ΤρικάλωνΚολοκοτρώνη 30, 42132 Τρίκαλα24310 63461 & 24310 63462

 


Περισσότερες πληροφορίες για τις περιοχές που αναρτώνται δασικοί χάρτες και την υποβολή αντιρρήσεων, μπορείτε να βρείτε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ΕΚΧΑ Α.Ε., ακολουθώντας τις διαδρομές :

Στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της “Ελληνικό Κτηματολόγιο” δημοσιοποιούνται και τηρούνται οι (μερικώς και ολικώς) κυρωμένοι δασικοί χάρτες.

http://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/

Στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο, θα παρέχεται επιπλέον, ελεύθερη πρόσβαση για κάθε ενδιαφερόμενο και στα χωρικά δεδομένα των κυρωμένων δασικών χαρτών.

10.06.2021 – Παράταση κατά έξι (6) μήνες των προθεσμιών υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας

Ανακοινώσεις ανάρτησης Δασικών Χαρτών – αρχεία αναρτημένων Δασικών Χαρτών (σε zip μορφή)

Οι δασικοί χάρτες με τη βάση δεδομένων που τους συνοδεύει είναι αναρτημένοι σε ηλεκτρονική μορφή, στα γραφεία της κάθε αρμόδιας δασικής υπηρεσίας μας και στον ειδικό δικτυακό τόπο της “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ”.