1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Περιβαλλοντικός Προέλεγχος για την...

Περιβαλλοντικός Προέλεγχος για την προσαρμογή του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (ΠΧΠ) Πελοποννήσου με βάση το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ)

Περιβαλλοντικός Προέλεγχος για την προσαρμογή του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (ΠΧΠ) Πελοποννήσου με βάση το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο